Program

Boder

Mere info følger

ABC København:
“Anarchist Black Cross København er en anarkistisk rettigheds- og solidaritetsgruppe for kammerater, der oplever problemer med politi, fængsel og retssystem i forbindelse med politiske aktiviteter. Vi kæmper for løsladelse af politiske fanger og afvikling af fængselsystemet. Vi støtter anholdte og fængslede kammerater praktisk og solidarisk og er til stede ved aktioner og demonstrationer i ind- og udland.”

Amalthea Bokkafé:
“Amalthea bogcafé er en bogbutik og et mødested. Vi er en del af den udenomparlamentariske venstrefløj i Malmö, og vi vil tilbyde et sted for samtale, uddannelse og kultur. Vi er uafhængige fra politiske partier”.

Antifascistisk Aktion:
“I over tyve år har vi været aktive i kampen mod racisme og nazisme. Igennem aktioner, demonstrationer, kampagner, forebyggelse, hjemmesider og koncerter har vi været med til at skabe en antifascistisk kultur og bevægelse.”

Antifascistiske Unge:
Fra det politiske grundlag ved AFU og RA og AFA’s fælles 1. maj demonstration 2019: “Vi ønsker en verden hvor alle mennesker har lige rettigheder og muligheder for at leve deres liv, og ikke bliver begrænset og undertrykt af staten. Om det handler om køn, hudfarve, seksualitet, faglighed, religion eller andre ting skal staten ikke bruge det til at splitte os og vildlede os imens de skummer fløden.”

Autonom Infoservice:
“Vi er en autonom libertær medie der siden 12 år kontinuerligt formidler infos om venstreradikal og libertær modstand verden rundt. Siden administreres af mediekollektivet Autonom Infoservice. * NO JUSTICE – NO PEACE! * På vores bod vil vi præsentere en del historisk og aktuelt materiale (posters, litteratur, tidsskrifter, dvd’s, pjecer) der referer til den libertære, autonome og gender feministiske fløj i Europa.”

Bogcaféen Barrikaden:
“Bogcaféen Barrikaden er Ungdomshusets anarkistiske bogcafé. Vi har både et omfattende anarkistisk og venstreradikalt bibliotek, samt en række bøger, zines, patches, merchandise, vinyler, plakater og pins til salg”.

Bogcaféen Halmtorvet:
“Bogcaféen Halmtorvet er en café på Vesterbro, som sælger og udlåner anarkistisk litteratur. Bogcaféen åbnede sine døre d. 1. oktober 2015 og har siden da lagt hus til talrige begivenheder som foredrag, møder, udstillinger og debatter. Bogcaféen Halmtorvet fungerer som en platform og et forum for anarkister af alle slags. Caféen drives u-hierarkisk af frivillige aktivister.”

Bokkafé Angbett:
“Angbett betyder ‘forbandet’ på skellefte bondska [svenskdialekt], og vi er overbeviste om, at det er de forbandede mennesker, der ændrer samfundet. Vi er en socialistisk bogcafé, der har eksisteret i Umeå siden december 2018. Vi arrangerer foredrag, workshops og studiegrupper, og vi er et fysisk mødested for den autonome bevægelse.”

Børnemagt:
“Børnemagt er en bevægelse der siden 70’erne har påvirket venstrefløjen og samfundet omkring os, men lige nu I dagens 2019 har den brede befolkning mere en nogensinde før behov for børnenes stemme. Samfundet og børnene har behov for børnemagt. Alt for længe har vi lyttet til voxnes tomme ord og følt os magtesløse, på grundlag af noget så simpelt som et tal der har fået lov til at dikterer vores ret og muligheder. Nu har vi fået nok. Vi vil ikke tie mere. Så voxen fascister tag jer i agt, for her kommer det nye børnemagt!”.

Demos:
Demos blev stiftet i 1969 og “bekæmper enhver form for højredrejning i det danske samfund. Foreningen arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og internationalt”.

Det Poetiske Bureaus Forlag:
Det Poetiske Bureau blev stiftet i 2005, og har siden både drevet forlag med uafhængige udgivelser og boghandel i Møllegade på Nørrebro. Bl.a. er de anarkistiske bøger Anarkismens Tid (2017), I Caféen (2016), Hjernedynamit: Anarkistisk prosa fra Spanien (2015) og Lucio Urtubia: Revolution fra byggepladsen (2017) udgivet hos Det Poetiske Bureaus Forlag.

India Däck:
India Däck er en socialistisk bogcafé, hvor man kan købe kaffe og café-mad, låne venstreradikale litteratur og købe politisk merchandise. Bogcaféen afholder også fester, filmaftener, foredrag, studiegrupper, udstillinger og andre samlende aktiviteter.

KlimaKollektivet:
“KlimaKollektivet er en gruppe der arbejder sammen for at konfrontere de underliggende årsager til klimaforandringerne – både ved hjælp af ord og handlinger. Vi mener, at klimaforandringerne og klimakrisen kun er et symptom på et større problem, der udspringer af det kapitalistiske system og statsmagten”.

Konfront:
“Konfront er en samlende online medieplatform for og af den udenomparlamentariske venstrefløj. Konfront udspringer af og eksisterer i og for den danske radikale venstrefløj, og vores fælles udgangspunkt er, at vi vil et grundlæggende andet samfund, der er socialistisk, feministisk, mangfoldigt og lige”.

Liebig34Rigaer94 og venner:
“Liebig 34 er et anarka-queer-feministisk selvorganiseret husprojekt uden cis-mænd beliggende i Berlin. Huset rummer de separate kollektiver infoladen ”Daneben”, begivenhedsrummet L34 Bar og det anarka-queer-feministiske boligprojekt. Ligesom mange andre huse i øst-Berlin (f.eks. Rigaer94), blev Liebig34 besat i 1990 og kort efter legaliseret.
I slutningen af 2018 udløb vores leasingaftale. Udsættelsesretsagen finder sted i de kommende måneder, da udlejer og bypolitik ønsker at slippe af med os ved udgangen af 2019. Men vi vil beholde vores hus, fordi vi har brug for det og elsker det. Hvad vi begyndte at opbygge her er ikke færdig endnu. Vi forlader ikke uden kamp.”

Re-mark:
“Du har fundet Re-mark, radikalt kunst laboratorie, vi elsker kunsten at skabe og tror virkelig på, at hver eneste handling i vores liv har potentiale til at revolutionere”.

Red Deer Collective:
“Radikal distribution af propaganda fra det beskidte syd. Af folket – for folket. Kronhjorten [red deer] er Skånes landskabsdyr, hvor vi har vores base, og rød fordi vi er røde (og sorte). Vores ambition er at levere et udvalg af trøjer, børnetøj, klistermærker, pins, plakater, bøger, halstørklæder m.m. Vi sælger ting, vi kan lide, vi genoptrykker klassikkere og vi designer vores egne ting. Al eventuel profit går direkte tilbage i forretningen. Alle, der arbejder i kollektivet, er ulønnede og aktivister!”.

Revolutionære Antifascister:
Fra det politiske grundlag ved AFU og RA og AFA’s fælles 1. maj demonstration 2019: “Vi ønsker en verden hvor alle mennesker har lige rettigheder og muligheder for at leve deres liv, og ikke bliver begrænset og undertrykt af staten. Om det handler om køn, hudfarve, seksualitet, faglighed, religion eller andre ting skal staten ikke bruge det til at splitte os og vildlede os imens de skummer fløden.”

RevoShop.dk:
“Revoshop.dk er stedet hvor du køber dit revolutionære udstyr, vi har t-shirts, trøjer, caps, halstørklæder, musik osv. Vi vil gerne vise at det er muligt at skabe en progressiv modkultur, uden kommercielle hensyn”.

Rojava Alliancen:
“Rojava Alliancen rækker ud til alle jer, der føler jer kaldet til de praksisser som eksperimentet i Rojava efterstræber og allerede repræsenterer: demokratisk konføderalisme, kvinderevolution og en form for økologi, der ville kunne gøde jorden for nyt liv i denne ørken vi kalder for katastrofekapitalisme”.

Svarta Posten:
“Vi er et lille anarkistisk netværk, som er baseret i Malmö, som fokuserer på fangesolidaritet og at bekæmpe repression, imod fængsler i hvadend form de kan antage. Vi vil udforske de nye måder som vi kan udøve solidaritet i praksis på udenfor den snævre definition af “fange” båden indenfor miljøet og udover. Vores hovedaktiviteter har været brevskrivning en gang om ugen, diskussioner, fundraising og solidaritetsaktioner. Anarchist Black Cross Malmö og Fångruppen Syd har opløst sig og sammen med andre individer formet Svarta Posten.”

Syndikalistiskt Forum:
Foreningen Syndikalistiskt Forum blev grundlagt i 1980. “Vores mål er at være en åben boghandel og et mødested for Göteborgs venstrefløj i bred forstand. Vores slogan er feminisme, folkelig oplysning og klassekamp, og det er ud fra dette, vi organiserer vores aktiviteter.”

visAvis:
“visAvis er et magasin, der fokuserer på migration og asyl, produceret af mennesker med eller uden statsborgerskab, der bor i Danmark. Fra vores synspunkt er politikkerne vedrørende migration og asyl undertrykkende. Folk, der søger tilflugt, bliver mistænkt og migranter gøres ulovlige. Asylprocessen er næsten blevet umulig, livet i lejrene tæt på uudholdeligt. Dette har alvorlige, bogstaveligt talt livsfarlige konsekvenser for de enkelte personer. Og for samfundet som helhed udgør dette alvorlige problemer. Retsstaten undergraves og den offentlige debat mister sin nuance. I denne usikre situation ønsker vi at hæve debattens niveau, forbedre kvaliteten af information og skabe et rum, hvor det er muligt for folk, der søger asyl at udtrykke det, de har i tankerne.”

Oplæg

Balder fra Logik & Co. & Peter fra Københavns Cykelkooperativ: Selvorganisering, social forandring og kooperativer i arbejderstyrede virksomheder
“Kollektive syn på arbejdspladsen til bogmessen. Kom og hør deres erfaringer med selvorganisering, social forandring og kooperativer i arbejderstyrede virksomheder!”

Det Bløde Rum, Support Group: Fremtiden for queerness og queer rum!
“Ved denne workshop vil fokus være på at skabe mere sikre rum for queer mennesker. Gennem præsentation og dialog vil vi undersøge, hvad der er vigtigt at overveje, når man skaber et rum, der ikke blot er queer venligt, men fuldt ud accepterende og inkluderende for det brede og diverse queerfællesskab. Diskussionsemner:
– ubevidste bias og privilegier stammende fra socialisering
– hvordan man kan lave et sikrere rum tilgængeligt for alle og undgå at reproducere white supremacist strukturer
– gatekeeping.”

Jacob Graack: Anarkistiske perspektiver på pædagogik
“Kan anarkisme og pædagogik forenes – eller udelukker de to ting hinanden? I mit oplæg vil jeg via forskellige eksempler fra nær og fjern – nutidige og historiske – forsøge at illustrere, hvordan elementer af anarkisme kan spores i en række pædagogiske initiativer og ideer. Derefter vil jeg lægge op til en diskussion af, om og hvordan særligt (norm)kritiske og frigørende pædagogiske perspektiver kan kvalificere praksis med inspiration fra anarkismen”.
Jacob Graack er debattør, aktivist og lektor ved Pædagoguddannelsen.

Jean Thierry & Fatma Tounsi: Boligaktivister om bolig for alle
“Hvordan kan bolig for alle opnås, og hvilke forhindringer står i vejen? Hvilke roller spiller staten, det private marked og almene boligerforeninger?
Boligaktivisterne Jean Thierry og Fatma Tounsi tager diskussionen om vejen til bolig og lighed i boligforhold for alle.”

KlimaKollektivet: Industrielt landbrug, kapitalisme, klimaforandringer og Free the Soil-kampagnen
“I dette oplæg kigger vi på industrielt landbrug i et kritisk lys og diskuterer dets relation til kapitalisme og klimaforandringer. Vi fokuserer særligt på den rolle, som kunstgødning spiller i at fremme industrielt landbrug og klimaforandringer, samt hvordan de bliver brugt som et undertrykkende redskab i det kapitalistiske system.
Derefter introducerer vi Free the Soil-kampagnen, og taler om Yara, som er det største kunstgødningsfirma i verden, som er ejet af den norske stat, og den masseaktion, som skal lukke deres produktionsfaciliteter i Tyskland ned i september.”

Revolutionære Antifascister: Antifascisme og agitation: Perspektiver på ‘meatspace’ og online tilstedeværelse
“Revolutionære Antifascister vil være til stede på bogmessen for at holde et oplæg om antifascisme og propaganda, med særligt fokus på erfaringer fra gade-antifascisme og på hvordan de kan anvendes til online agitation. Vores deltagelse vil tage form af oplæg og aktuel Q&A.”

Seb Doubinsky: Prisvindende forfatter om anarkisme og sci fi
“Seb Doubinsky er en prisbelønnet forfatter inden for politisk science fiction. Hans romaner finder sted i en parallel verden, meget lignende vores, hvor by-stater kæmper om magten. I The Song of Synth, White City og Missing Signal, for eksempel, beskæftiger han sig med temaer som politisk overvågning, social ulighed, stoffer, nazistisk ideologi og fake news”.
Seb Doubinsky fortæller om hans forfatterskab som et politisk instrument, og hvordan hans anarkistiske syn hjælper ham med at udvikle temaerne i hans romaner.

Winnie: Den postmoderne anarkisme
“Hvor står anarkismen i dag og hvad vil anarkisterne i et velfærdssamfund, der er stærkt funderet i en individ-fikseret diskurs, hvor “arbejderen” udskiftes med “borgeren” og tanker om alternativer overlades til ungdomsbevægelser?
Den klassiske anarkisme har sine historiske rødder i en bred arbejderbevægelse, med et særligt fokus på decentralisering af magten. De første anarkistiske bevægelser i Europa formulerede bl.a. menneskerettigheder, kvinderettigheder og børns ukrænkelighed, almen boligpolitik og enhedsskolen, og var de første til at iværksætte arbejds- og bokollektiver, som vi i dag kender som andelsforeninger, mejeriforeninger og andre kooperationer.
Hvad så nu? I oplægget fremlægges en tese om nutidens, vestlige anarkistiske bevægelses primære problemstillinger, og opstiller mulige løsninger”.

Workshops

Firefund.net: Hacklab
“FIREFUND’s aktivister inviterer til hacklab – ta’ din computer med eller kig nogen over skulderen. Vi drikker kaffe, hyggesnakker og koder ‘easter eggs’ til hjemmesiden. Newbie eller superkoder, alle er velkomne til LAN-party!”

Nattsvart Verstad: Serigrafi workshop
Nattsvart Verkstad inviterer dig til serigrafi workshop, hvor du kan lære at trykke på tøj og at trykke plakater fra bunden!
“Nattsvart Verkstad er et do-it-yourself værksted; et kunststudie, et syværksted, et cykelreparationsværksted, et printværksted, et møderum, et kafferum, en foredragssal, et motionsrum etc. Menneskerne, der bruger rummer, definerer, hvad det er, hvordan det skal fungere, hvordan det ser ud. Hvis du kommer her, bruger du rummet”.

Meet and greet

Lars Troels Møller – Oversætteren som aktivist
Lene Tymoshenko – Forfatter til På kanten i Berlin
Sébastien Doubinsky – Anarkist og sci fi forfatter

Mad

Alt mad og drikke vil være vegansk og til rimelige priser.